Mario, ekonomist
    

Mogu reći da sam vrlo zadovoljan dosadašnjim radom (ili učenjem Eng i D) sa profesoricom Bugarin. Vrlo je korisno to što istovremeno na satovima učimo gramatiku,nove riječi i fraze, slušamo, čitamo i prepričavamo tekstove te vježbamo pravilan izgovor.Naravno tu je i domaća zadaća. To sve skupa uz trud koji profesorica ulaže i želju da što bolje svladamo jezik nama daje mogućnost da ukoliko to prihvatimo i želimo uistinu i realiziramo.