Vesna
    

Rad gđe Katarine s mojim djetetom je veliki korak naprijed u odnosu na klasične dodatne sate koje pružaju profesorice njemačkog, a kojima je glavni cilj da dijete popravi ocjenu, pa je većina sata posvećena pitanjima koja bi mogla biti na testu. Ovdje se može primijetiti da osim što se radi po knjizi iz koje dijete uči u školi, da Katarina jako inzistira i na poticanju komunikacije na njemačkom u svim prigodama, a dodatni je plus i što roditelj može u potpunosti pratiti količinu odrađenog materijala na satu (budući se kompletni sadržaj ploče dostavlja na uvid).
Svakako ću nastaviti slati svoje dijete na dodatnu nastavu u KADRA BIZ.